Bläddra

Lässteg 1 Max kan

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Lässteg 1 Max kan

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Helt fristående!
Vill dina elever läsa sagor, rim och gåtor? Då ska du ge dem Läsgåvans läshäften.
Läshäftena kompletterar Läsgåvan A och B men kan även läsas helt fristående. De innehåller texter på olika nivåer för att ge möjlighet till läsupplevelse oavsett ålder och läsförmåga.

Läs mer
Läsgåvan A
Små läshäften på 8 sidor. Häftena följer läslärans progression i fyra lässteg och innehåller bl.a. sagor, rim och gåtor. I Vi ses, sa en mes finns texten även med versaler.
Läsgåvan B
Bredvidläsningshäften på 16 sidor med lite mer text med faktainriktning.