Bläddra

Leda säljarbetet – Handbok för styrning av ett framgångsrikt försäljningsarbete

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management

Leda säljarbetet – Handbok för styrning av ett framgångsrikt försäljningsarbete

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Boken ger en lång rad värdefulla praktiska tips. Men du får också teoretiska modeller för hur man ska styra ett framgångsrikt försäljningsarbete. Teori för praktiker. Praktik för teoretiker. Leda säljarbetet är mycket underhållande och lättläst!

Läs mer
Boken ger en lång rad värdefulla praktiska tips. Men du får också teoretiska modeller för hur man ska styra ett framgångsrikt försäljningsarbete. Teori för praktiker. Praktik för teoretiker.
Leda säljarbetet är mycket underhållande och lättläst. Boken innehåller följande: Resultatorienterat ledarskap, Personlighet som framgång, Organisation av säljarbetet, Säljplanering, Utveckling och utbildning av säljare, Säljarens karriär- och utvecklingscykel, Om säljarens motivation, Rationalisering av säljarbetet, Datorstöd i försäljningsarbetet, Styrning av exportförsäljning, Kommersiell kraft.
Rolf Laurelli är en av Sveriges främsta säljexperter! Han är verksam som gästföreläsare vid symposier och seminarier, utbildare och förändringskonsult, forskare och konceptplanerare, författare till åtskilliga artiklar, böcker och läromedel.