Bläddra

Linjär algebra

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Linjär algebra

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Den här boken är ämnad som första grundläggande kurs i linjär algebra. De avsnitt som behandlas är vektorer, matriser, determinanter, linjära ekvationssystem, vektorrum samt egenvärden och egenvektorer tillämpade på bland annat kvadratiska former i samband med andragradskurvor och andragradsytor. Tekniska tillämpningar som knyter an till teorin finns inom mekanik och ellära.

Om författarna
Reimond Emanuelsson är universitetsadjunkt vid Chalmers och har mångårig erfarenhet av undervisning i matematik.