Bläddra

Luftföroreningar, miljö och framtid. 35 års forskning om skog, mark och vatten.

Utgått

Luftföroreningar, miljö och framtid. 35 års forskning om skog, mark och vatten.

Utgått
Jordklotet är drygt 4 miljarder år gammalt. Berggrunden kring Gårdsjön, som består av granit och gnejs, är 1,7 miljarder år. Tanken svindlar! istiden är inte mer åän 12.000 år avlägsen. Jordtäcket i skogen är alltså mycket ungt i ett geologiskt perspektiv. Det är dessutom mycket tunt och har svag buffertförmåga. Det är därför som de senaste decenniernas luftföroreningar av svavel haft så negativa effekter på mark, vatten och skogsekosystem runt Gårdsjön. Det gäller också tusentals liknande sjöar i Sverige och i många andra länder på norra halvklotet. Under en försvinnande liten del av jordens historia, mindre än 100 år, har de ekologiska systemen, grundvattnet och sjöarna drastiskt bytt skepnad under trycket från försurningen.

Sedan slutet på 1980-talet minskar luftföroreningarna i Europa kraftigt. Det är därför inte bara under forskningsområdet "Taket" i Gårdsjön som återhämtningen har börjat, utan också i mark, vattendrag och sjöar över stora delar av de försurade områdena i Skandinavien.

Trots goda nyheter är faran inte över. Fortfarande är kvävenedfallet alltför stort, liksom halterna av ozon. Dessutom fortsätter utsläppen av svavel att öka i utvecklingsländer som t.ex. Kina och Indien.