Bläddra
Sökresultat för Naturcentrum... Rensa filter?
Kategorier: Biologi och biovetenskap Matematik och naturvetenskap Mykologi, svampar (ej medicinsk)
Finska lavfloran behandlar i ord och bild alla i Finland förekommande makrolavar jämte många av de vanligaste skorplavarna. Totalt 748 arter, underarter och varieteter presenteras med underbara färgfoton och fina utbredningskartor. I en inledande del presenteras morfologi, taxonomi, kemiska karaktärer, livsmiljöer och…
Köp här

Isbn: 9789185221431

Utgivningsår:20210927

Utgivare: Naturcentrum

Mediatyp: BB

av:Sven Birkedal

Kategorier: Biologi och biovetenskap Botanik Djur och natur Livsstil, hobby och fritid Matematik och naturvetenskap Träd, vilda blommor och växter
I Nordens orkidéer beskrivs samtliga arter, underarter, varieteter som förekommer i Norden. Boken är mycket rikligt illustrerad med fotografier och grafiska bilder över utbredningar, blomningstider och storlekar. Ett kortare avsnitt beskriver bokens tillkomst, hur den är uppbyggd, terminologi, fotografering samt lite…
Köp här

Isbn: 9789185221417

Utgivningsår:20200601

Utgivare: Naturcentrum

Mediatyp: BB

av:Tomas Hallingbäck

Köp här

Isbn: 9789185221325

Utgivningsår:20160420

Utgivare: Naturcentrum

Mediatyp: BC

av:Sven Birkedal, Nils Ryrholm, Svante Hultengren, Örjan Fritz

Kategorier: Djur och natur Livsstil, hobby och fritid Vilda djur Vilda djur: fjärilar, insekter, spindlar
I denna nya fältguide till svenska dagfjärilar beskrivs drygt 180 arter, underarter, former och tillfälliga besökare. Boken är rikt illustrerad och fjärilarna åtföljs av fotografier på hane, hona och undersida jämte grafiska bilder över utbredningar och flygtider. Boken är den tredje i Naturcentrums serie om växter och…
Köp här

Isbn: 9789185221400

Utgivningsår:20190405

Utgivare: Naturcentrum AB

Mediatyp: BC

av:Teuvo Ahti, Per Magnus Jørgensen, Hördur Kristinsson, Roland Moberg, Ulrik Søchting, Göran Thor

Kategorier: Biologi och biovetenskap Botanik Matematik och naturvetenskap
The lichen flora of the Nordic countries has been regarded as one of the best known in the world, containg about 2000 species. the lichenological research of the region has been going on continuously since the days of Eric Acharius (1757-1819), the ” father of lichenology”. It has, however, been a painful…
Köp här

Isbn: 9789185221288

Utgivningsår:20120815

Utgivare: Naturcentrum

Mediatyp: BB

av:Tomas Hallingbäck

Kategorier: Biologi och biovetenskap Botanik Ferns, mosses & liverworts Matematik och naturvetenskap
"Mossor – en fältguide" beskriver ca 1200 arter och är rikt illustrerad med nära 1000 svartvita illustrationer, över 300 utbredningskartor och 350 mycket fina färgbilder på arter och miljöer. Den innehåller hela 400 sidor och har, trots omfattningen, ett praktiskt fältformat. Boken är en utveckling av…
Köp här

Isbn: 9789185221448

Utgivningsår:20210908

Utgivare: Naturcentrum

Mediatyp: BB

Kategorier: Biologi och biovetenskap Botanik Matematik och naturvetenskap
I boken Cladoniaceae finns bestämningsnycklar och beskrivningar till alla i Norden förekommande arter inom gruppen (ca 100 olika arter). Samtliga arter presenteras också med färgbilder, dels i tryck och dels på en bifogad CD. I boken kan du också läsa mer om de vanliga arterna från fjäll till lågland samt stifta…
Köp här

Isbn: 9789185221295

Utgivningsår:20130601

Utgivare: Naturcentrum

Mediatyp: BB

av:Jonas Stenström

Kategorier: Båtsport Kanotpaddling och kajakpaddling Livsstil, hobby och fritid Reseguider Resor och platser Sport, idrott och friluftsliv Vattensport
Dalsland-Nordmarken är ett av Europas finaste sjösystem med ren luft, friskt vatten och en rik natur. Här väntar otaliga sjöar och vattendrag, väl lämpade för kanoting. Dalsland-Nordmarkens sjösystem förkortas ofta DANO. Det ligger inom de svenska landskapen Dalsland och Värmland
Köp här

Isbn: 9789185221257

Utgivningsår:20110515

Utgivare: Naturcentrum

Mediatyp: BC

av:Jonas Stenström

I boken beskrivs 33 smultronställen runt om i kommunen. Fina kartillustrationer av Trollhätteprofilen Erling Svensson bidrar till att göra beskrivningarna levande och gör det lätt att hitta de beskrivna områdena. Boken innehåller många färgbilder. Flera av dessa är tagna av en annan Trollhättebo, naturfotografen Jan…
Köp här

Isbn: 9789197236300

Utgivningsår:19940601

Utgivare: Naturcentrum AB

Mediatyp: BZ

av:Lars Arvidsson, Svante Hultengren

Boken ”Svenska landskapslavar” är en sammanställning över 25 vackra lavar som är goda representanter för sina landskap. Arterna presenterar med bilder och texter som beskriver utseende, ekologi, eventuell kulturhistorisk användning jämte annan kuriosa. På kartor visas arternas ungefärliga utbredning i…
Köp här

Isbn: 9789185221073

Utgivningsår:20050801

Utgivare: Naturcentrum

Mediatyp: BB

av:Jonas Stenström

Kategorier: Båtsport Kanotpaddling och kajakpaddling Livsstil, hobby och fritid Reseguider Resor och platser Sport, idrott och friluftsliv Vattensport
Dalsland-Nordmarken is one of Europe’s finest lake systems with clean air, fresh water and a varied nature. Here, you will find innumerable lakes and watercourses especially suited for canoeing. The lake district of Dalsland-Nordmarken is often abbreviated as DANO. It is located within the Swedish provinces of…
Köp här

Isbn: 9789185221264

Utgivningsår:20110515

Utgivare: Naturcentrum

Mediatyp: BC

av:Åke Carlsson, Svante Hultengren, Johan Ahlén, Stefan Edman, Henrik Grape, Ted von Proschwitz, Johan Nitare

Kyrkogårdar har ofta en rik flora och fauna. De har inte utsatts för samma utarmning som det omgivande jord- och skogsbrukslandskapet. Kyrkogårdens gamla träd, gräsmarker och stenmurar hyser ofta växter och djur, som har varit människans följeslagare under årtusenden. I dagens rationellt skötta landskap har många av…
Köp här

Isbn: 9789185221110

Utgivningsår:20070901

Utgivare: Naturcentrum

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185221127

Utgivningsår:20071015

Utgivare: Naturcentrum

Mediatyp: BB

av:Jonas Stenström

Vid 1800-talets slut fanns ännu 500.000 hektar ljunghed i Sverige men 100 år senare återstod mindre än 2500 hektar! Många arter som förr levde på ljunghedarna är idag nästan försvunna. Genom att bevara och utöka arealen traditionellt skött ljunghed kan dessa arter åter ges nytt livsrum. Samtidigt bevaras ett landskap…
Köp här

Isbn: 9789185221004

Utgivningsår:20040601

Utgivare: Naturcentrum AB

Mediatyp: BC

av:Åke Carlsson, Svante Hultengren, Johan Ahlén, Stefan Edman, Ted von Proschwitz, Henrik Grape, Johan Nitare

Kyrkogårdar har ofta en rik flora och fauna. De har inte utsatts för samma utarmning som det omgivande jord- och skogsbrukslandskapet. Kyrkogårdens gamla träd, gräsmarker och stenmurar hyser ofta växter och djur, som har varit människans följeslagare under årtusenden. I dagens rationellt skötta landskap har många av…
Utgått

Isbn: 9789185221219

Utgivningsår:20090901

Utgivare: Naturcentrum

Mediatyp: BC

av:Svante Hultengren, Håkan Pleijel

Den bohuslänska kuststräckan innehåller mycket höga naturvärden och är ett av landets mest attraktiva semesterlandskap. I skriften beskrivs ängs- och betesmarker utmed kuststräckan Kungälv, Stenungsund, Tjörn och södra Orust. Här kan du läsa mer om naturvärden, arter och skötselmetoder. I ”Kusthedar, sältor och…
Köp här

Isbn: 9789185221028

Utgivningsår:20050601

Utgivare: Naturcentrum

Mediatyp: BZ

Kategorier: Biologi och biovetenskap Botanik Matematik och naturvetenskap
The lichen flora of the Nordic countries has been regarded as one of the best known in the world, containing about 2000 species. The fourth volume is dedicated to the family Parmeliaceae. 184 sidor + Foto CD.
Köp här

Isbn: 9789185221240

Utgivningsår:20110601

Utgivare: Naturcentrum

Mediatyp: BB

av:Hans Hultberg, Svante Hultengren, Håkan Pleijel

The earth is 4.5 billion years old. The bedrock around Lake Gårdsjön, the gneisses and the granites, are 1.7 billion years old. The last glaciation is not more than 12,000 years away. Thus, soils in the forests around Lake Gårdsjön are relativley young from a geological perspective. The soils asr also very thin and…
Utgått

Isbn: 9789185221097

Utgivningsår:20060301

Utgivare: Naturcentrum

Mediatyp: BZ

av:Hans Hultberg, Svante Hultengren, Håkan Pleijel

Jordklotet är drygt 4 miljarder år gammalt. Berggrunden kring Gårdsjön, som består av granit och gnejs, är 1,7 miljarder år. Tanken svindlar! istiden är inte mer åän 12.000 år avlägsen. Jordtäcket i skogen är alltså mycket ungt i ett geologiskt perspektiv. Det är dessutom mycket tunt och har svag buffertförmåga. Det är…
Utgått

Isbn: 9789185221103

Utgivningsår:20060501

Utgivare: Naturcentrum

Mediatyp: BZ

Kategorier: Biologi och biovetenskap Botanik Matematik och naturvetenskap
Denna del av Nordic Lichen Flora, den sjätte i ordningen, behandlar 11 släkten inom gruppen ”vårtlavar” – Verrucariaceae. Det handlar om allt från mycket småväxta lavar till relativt stora, bladformiga arter. I boken finns bestämningsnycklar, artbeskrivningar, utbredningskartor och fina färgbilder till 64 arter inom…
Köp här

Isbn: 9789185221332

Utgivningsår:20170901

Utgivare: Naturcentrum AB

Mediatyp: BB

av:Jonas Stenström

Kategorier: Båtsport Kanotpaddling och kajakpaddling Livsstil, hobby och fritid Reseguider Resor och platser Sport, idrott och friluftsliv Vattensport
Das Seengebiet Dalsland/Nordmark gehört mit seiner sauberen Luft, seinem klaren Wasser und seiner üppigen Natur zu den schönsten Seenlandschaften Europas. Die unzähligen Seen und Wasserläufe bieten hervorragende Voraussetzungen zum Kanuwandern. Die Seenlandschaft Dalsland/Nordmark, kurz DANO genannt. Das Gebiet liegt…
Köp här

Isbn: 9789185221233

Utgivningsår:20110515

Utgivare: Naturcentrum

Mediatyp: BC