Bläddra

Mahlzeit D Elev-cd 5-pack

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Mahlzeit D Elev-cd 5-pack

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Elevnära läromedel i tyska för åk 69

Mahlzeit hjälper dig att individualisera arbetet i klassrummet. Böckerna innehåller många texter och övningar som är indelade i tre nivåer; grön, blå och röd. I den gröna respektive den blå delen lär sig eleverna grunderna, medan texterna och övningarna i den röda delen är lite svårare.

Allt-i-ett-bok Mahlzeit A

Nybörjarboken för åk 6 är en allt-i-ett-bok som eleven skriver i. Ljudfilerna finns på webben och nås via en kod i boken.

Textbok Mahlzeit B, C, D

Textböckerna är indelade i kapitel med texter av olika slag och svårighetsgrad. Längst bak finns minigrammatik, frasbank och alfabetiska ordlistor. Mahlzeit B fungerar dels som nybörjarbok i åk 7 men även som repetition för elever som börjat med tyska i åk 6.

Övningsbok Mahlzeit B, C, D

Varje kapitel inleds med ett planeringsuppslag där innehållet och målen för kapitlet presenteras. Det finns många uppgifter med färdighetsfokus att välja bland. De interaktiva webbövningarna ger eleverna möjlighet att öva på ord, fraser och grammatik med omedelbar feedback.

Digitalbok

Innehållet i digitalboken är identiskt med den tryckta versionen, men du och dina elever läser och lyssnar på boken online. Webbövningar ingår också. Här får eleverna möjlighet att öva på ord, fraser och grammatik, med omedelbar feedback.

Inspelningar och hörövningar

På elev-cd:n finns alla texter samt de viktigaste orden och fraserna inspelade. På lärarens cd-skivor finns dessutom hörövningarna.

Lärarhandledningarna

Lärarhandledningarna innehåller metodiska tips, kopieringsunderlag med extra grammatikövningar och prov.