Bläddra

Min religionsbok Lärarens bok

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Min religionsbok Lärarens bok

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Denna uppskattade religionsbok har i den andra upplagan aktualiserats både i text och bild. Tyngdpunkten ligger fortfarande på de bibelberättelser som utgör en viktig del av vårt kulturarv.

Läs mer
Boken innehåller texter ur Gamla testamentet om t.ex. Abraham och hans barn samt berättelser om Jesus ur Nya testamentet. I boken finns också gott om texter som ger underlag för etiska samtal. "Den gyllene regeln", i olika versioner, går som en röd tråd genom boken.
Lärarens bok
ger ämnesmässig fördjupning, förklaringar och tolkningar till historiska skeenden, trosbegrepp och symboler. Dessutom finns förslag till arbetsgång, kommentarer, extrafakta, förslag till musik och till läsning för eleven. I slutet av boken finns noter till några vanliga psalmer och sånger.