Bläddra

Möten i vården Studiebok

Kategorier: Medicin och omvårdnad

Möten i vården Studiebok

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Boken är tänkt som ett stöd för att utveckla ett transkulturellt perspektiv på hälso- och sjukvården och behandlar de speciella situationer och problem som kan uppstå i mötet mellan invandrare och flyktingar och den svenska sjukvården.

Om författarna
Solvig Ekblad är docent och chef för Enheten för flyktingmedicin och hälsa, Statens institut för psykosocial miljömedicin, Stockholm. Staffan Janson är barnhälsovårdsöverläkare i Värmlands län. Per-Gunnar Svensson är professor och forskningsledare vid Centrum för folkhälsoforskning, Karlstad.