Bläddra

MultiMatte År 1-3 Lärarpärm: material till Upptäck matematiken, Räknemetode

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

MultiMatte År 1-3 Lärarpärm: material till Upptäck matematiken, Räknemetode

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här


Upptäck matematiken

Här får eleverna i förskoleklass upptäcka all matematik omkring oss, i kreativt och undersökande arbete. Separat handledning.

Räknemetoder I, II, III
De tre böckerna, en per årskurs, utvecklar elevernas taluppfattning och huvudräkningsförmåga. Leder till djupare matematisk förståelse.

Problemlösning A och B
Problemlösning är matematikens kärna, och i böckerna finns många olika sorters problemuppgifter och lösningsstrategier. Eleverna i årskurs 1 börjar med A-boken för att efterhand övergå till B-boken.

Geometri och mätningar A och B
Här utvecklar eleverna en grundläggande förståelse för geometrin och mätbegreppen omkring oss. Barnen i årskurs 1 börjar med A-boken för att efterhand övergå till B-boken.

Lärarmaterial
Lärarpärmen ger teoretisk bakgrund och direkta anvisningar kopplade till sidorna i grundböckerna.

Kopieringsunderlag i pärm
Innehåller fler arbetsuppgifter samt hemuppgifter. Här finns även MultiTräna på cd-rom för PC med färdighetsträning kopplad till böckerna Räknemetoder bara att skriva ut!

MultiTräna häften
MultiTräna finns även förpackad i sex olika häften med ökad svårighetsgrad som ger varje elev en grundläggande mängd färdighetsträning.

MultiTräna elvens cd-rom
Här finns färdighetsträning till Räknemetoder för individuell träning vid datorn.