Bläddra

Neurologi

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här

Neurologi

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här
Läs mer
Inom hela det medicinska arbetsfältet är problem av neurologisk natur vanliga, såväl inom primärvård som högspecialiserad sjukhusvård. Neurologi, skriven av landets ledande specialister i ämnet, är en lättillgänglig och grundläggande lärobok med förankring i diagnostisk och terapeutisk tradition i Skandinavien. Den beskriver grundläggande symtomlära, diagnostiska metoder och neurologisk sjukdomslära och täcker hela det väsentliga sjukdomspanoramat.
Boken är avsedd för grundutbildningen av läkare och förutsätter baskunskaper i neuroanatomi, fysiologi och allmän sjukdomslära. Den kan även användas i utbildningen av sjukgymnaster, arbetsterapeuter och sjuksköterskor och tjäna som referenslitteratur.

Om författarna
Sten-Magnus Aquilonius, professor, och Jan Fagius, docent, är båda verksamma vid Neurocentrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala.