Bläddra

Nutidsboken Lärarbok

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Nutidsboken Lärarbok

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
En bra början för vetgiriga barn!
Nutidsboken handlar om de vardagliga nära samhälls- och miljöfrågorna, med utblickar bakåt i tiden och ut i världen.

Läs mer
Boken är indelad i olika teman. Den röda tråden är de mänskliga behoven av ett hem, av vatten, mat, ljus och värme och av att samverka i ett demokratiskt samhälle. En start för arbetet med samhälle och miljö.
Lärarboken
innehåller pedagogiska tips om hur du kan inleda och arbeta med varje tema, lästips, kopieringsunderlag och många extrafakta. Där finns också förslag till diskussionsfrågor att resonera kring och ta ställning till.