Bläddra

Nya Mål 2 (Tidigare utgåva) Cd (lärobokens texter)

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Nya Mål 2 (Tidigare utgåva) Cd (lärobokens texter)

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Populära Mål 1 och 2 är i första hand tänkta för nybörjare som läser sfi 2, dvs kurs B och C, och motsvarande nivå inom andra skolformer

Mål är en komplett kurs där alla färdigheter tränas i läroboken. Grammatikprogressionen är långsam och trygg. En minigrammatik baktill i läroboken innehåller alla moment som tas upp. Läroböckernas texter, dialoger och övningar hålls ihop av ett fast persongalleri: människor i olika åldrar och livssituationer som eleverna blir alltmer bekanta med. I Måls 4:e upplaga har vi förnyat med ett mer autentiskt utseende med fler foton och moderna och aktuella genrer som blogg, mejl, sms etc. så att eleverna kan relatera till sin vardag.

Mål är anpassad efter den senaste kursplanen och betygskriterierna. För att underlätta självständigt arbete finns en elev-cd längst bak i boken.

Hänvisningar till övningsboken
I läroboken får eleverna löpande hänvisningar till övningsboken. Det är en förbrukningsbok med övningar på, under och över lärobokens nivå. Här kan eleverna utveckla sin kommunikativa förmåga genom att arbeta både skriftligt och muntligt med sådant som tas upp i läroboken.

Mycket prat
Från första stund får eleverna ord och fraser som de kan använda direkt i sin vardag. I varje kapitel ligger fokus på ett eller två teman. Det innebär att man arbetar intensivt med ordförrådet inom respektive tema. Dialoger med vardagsfraser följs upp med hörövningar och ofta också med några ytterligare talövningar. Det blir mycket prat i klassrummet för både läroboken och övningsboken ger gott om tillfällen att samtala, både i par och i grupp.

Uttalsmarkeringen i Mål är i denna upplaga utbytt mot den mer utbredda inom svenska som andraspråk idag, med konsonantmarkering.

Lärarhandledningarna
Här finns översikter och kommentarer till alla kapitel, men framför allt en stor mängd kopieringsunderlag. De innehåller extra övningar och test. Facit till lärobokens övningar finns också med. Tre cd-skivor (audio-cd) följer med lärarhandledningen: en med hörförståelsedelarna till testerna i lärarhandledningen och två med alla texter och hörövningar som finns i läroboken, alltså allt det som finns som mp3- filer på lärobokens cd.

Övningar på webben
I språkverktyget kan eleverna öva självständigt med språkutvecklande övningar.

Digitalböcker
Mål läroböcker och övningsböcker finns även som digitalböcker. Digitalboken har sökbart innehåll, anteckningsmöjligheter, bokmärkning, zoomfunktion och sparfunktion. Den har dessutom inläst ljud.