Bläddra

Olsons andra fotobok

Kategorier: Språk och lingvistik

Olsons andra fotobok

Kategorier: Språk och lingvistik
Små "riktiga" böcker med hårda pärmar. Lätt text och stor stil. Böckerna är illustrerade i färg.
Böckerna på läsnivå A är tänkta för läsinlärningsskedet och år 1 och ansluter till texten i Vi läser Första boken.
Läsnivå B är tänkt för den fortsatta läsningen.