Bläddra

Organisation o led Compact lhl+lösn+cd

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Organisation o led Compact lhl+lösn+cd

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här
Lättsamt, konkret och välillustrerat presenteras olika organisationsteoretiska grundpelare: Hur fungerar en grupp? Vad är det som ger en organisation motiverade medarbetare? Friktionsfritt ledarskap.
Organisation och ledarskap Compact ersätts från och med hösten 2016 av Ledarskap och organisation.

Läs mer
Utmärkande drag
- Kombinerad fakta- och övningsbok
- Ett pedagogiskt och lättillgängligt läromedel
- Varierande arbetsuppgifter
- Många citat, faktarutor och illustrationer
- Boken är indelad i 10 kapitel
Organisation och ledarskap Compact pekar på hur moderna organisationer kan skapa stora saker - företag med god vinstutveckling, skolor präglade av hög kompetens, sjukhus med kvalificerad vård o.s.v. - med och genom sina medarbetare.
Att på pricken beskriva vad en organisation är och hur den fungerar är inte gjort i en handvändning. Svårigheten ligger främst i att organisationer handlar om människor i intrikat samverkan med varandra. Människan är i sig en komplex varelse - svår att förutse och exakt beskriva. Vad som händer i en grupp blir då näst intill omöjligt att förutsäga. Framgångsrika organisationer har framför allt ett gemensamt - de har funnit nyckeln som får medarbetare att, trots vitt skilda ansvarsområden, samstämmigt sträva mot ett och samma mål.
Organisationsteoretiska grundpelare:
- Hur fungerar en grupp?
- Vad är det som ger en organisation motiverade medarbetare?
- Friktionsfritt ledarskap
Problem kan ibland verka både gigantiska och olösliga. Men med kunskap kan många problem både förstås och åtgärdas inom ramen för ett moget och genomtänkt ledarskap, matchat med kloka organisatoriska lösningar.
Organisation och ledarskap Compact är ett pedagogiskt, välstrukturerat och lättillgängligt läromedel. Läroboken innehåller både faktatext och övningar av olika slag, korta repetitionsfrågor, längre arbetsuppgifter och två sammanfattande projekt.
Lärarhandledning med pedagogiska tips, utförliga lösningar, PowerPoint, stordiaunderlag, provuppgifter med lösningar, förslag till studieplan m.m. kompletterar materialet.
Utdrag ur Bibliotekstjänst recension:
"... en lärobok i ett av de ämnen som förändras snabbast idag, nämligen företagsledning [... som] författarna lyckats utomordentligt väl med. Boken är grundlig, faktaspäckad och seriös utan att i något parti bli trögläst. Inget väsentligt tycks ha glömts bort och ändå är stilen ledig och avsnitten korta."
Lena Löfgren Bjerner
Boken finns inläst hos Inläsningstjänst.

Om författarna
Författare är Nils Nilsson och Jan-Olof Andersson. Nils är lärare och utvecklingschef på Högskolan i Kalmar och har ett långt förflutet i näringslivet, bl.a. flera år på Ikea. Jan-Olof är erfaren läromedelsförfattare, konsult och lärare i ekonomiska ämnen.