Bläddra

PEJL privatekonomi o vardagsjuridik Kommentarer och lösningar

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

PEJL privatekonomi o vardagsjuridik Kommentarer och lösningar

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här
En handbok för vardagslivet! Pejl! ger på ett lättfattligt sätt grundläggande ekonomiska och juridiska kunskaper som har betydelse för de flesta människors vardag. En blockindelning gör boken lättöverskådlig.

Läs mer
En tuff och föränderlig verklighet kräver säkra och medvetna konsumenter, arbetstagare, skattebetalare och familjepartners.
Pejl! är ett utbildningsmaterial avsett för grundläggande kurser i ekonomi, rättskunskap/privatjuridik och samhällskunskap inom framförallt gymnasieskolan och vuxenutbildningen, men kan med fördel användas i alla typer av kurser och utbildningar i ekonomi och juridik. Pejl! kan användas som ett lättillgängligt material i kursen Rättskunskap. Kapitel 2-3, 6-11 och 13 täcker kursplanens innehåll, medan övriga kapitel är mer inriktade på privatekonomi. Pejl! är också lämplig för självstudier och kan användas som handbok.
Några av de grundläggande frågor som Pejl! ger en orientering om är:
- Hur man kan förstå och fatta beslut om sin egen vardagsekonomi.
- Individens rättigheter och skyldigheter i samhället.
- Vart man kan vända sig för att få råd och stöd.
- Hur man på ett etiskt försvarbart sätt kan fatta rationella beslut.
Kunskaper för vardagen
Pejl! ger på ett lättfattligt sätt grundläggande ekonomiska och juridiska kunskaper som har betydelse i de flesta människors vardag. Boken är rikligt illustrerad och i färg. Den omfattar dryga dussinet kapitel, där varje kapitel innehåller en faktadel och en uppgiftsdel. Blockindelningen gör boken lättöverskådlig och funktionell.
Block 1 Ekonomi och familj
1. Privatekonomi
2. Familjerätt och arvsrätt
3. Olika boendeformer
4. Vårt skyddsnät
Block 2 Spara, låna och försäkra
5. Sparformer och värdepapper
6. Låneformer och krediter
7. Vad händer om man inte betalar?
8. Försäkringar - att skydda sina saker
Block 3 Lag och rätt
9. Rättsväsendet
10. Avtal och köp
11. Arbetsrätt och kollektivavtal
12. Betala skatt
Block 4 Framtiden i våra händer
13. Hållbar samhällsutveckling
Fakta - med exempel, dokument, praktiska råd och reportage
Faktatexten är lättsam och vardagsnära. Texten varvas med många belysande exempel från vardagslivet som förklarar och förtydligar och ger ökad praktisk förståelse. Exempel på dokument ger också en praktisk anknytning. Löpande i texten har dessutom faktarutor lagts in som fördjupar och ger ytterligare information.
I kapitlen finns gott om praktiska råd och även reportage, där både yrkesfolk och privatpersoner intervjuas, samt hänvisningar till användbara webbplatser, där man kan få mer detaljerad och aktuell information.
Uppgifter
Uppgiftsdelarna inleds vanligen med att ett antal begrepp ska förklaras. Dessa uppgifter utgör en slags repetition. Därefter följer olika frågeställningar under rubrikerna Ge råd, Ta reda på, Beräkna, Vad säger lagen? etc.
Boken finns inläst hos Inläsningstjänst.

Om författarna
Cege Ekström - ekonom och samhällsvetare, lärare och utbildare. Har författat ett flertal läromedel i ekonomi och juridik.
Ingela Gabrielsson - jurist samt privat- och familjeekonom på Nordea. Utbildare och skribent i privatekonomiska och vardagsjuridiska spörsmål.
Per Hörberg - miljöhandläggare i Västra Götalandsregionen samt journalist med förflutet inom Greenpeace.
Gunnar Löf - utbildningskonsult och författare med försäkringsfrågor som specialitet.