Bläddra

Piratresan Lästräning C, 10-pack, olika titlar

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Piratresan Lästräning C, 10-pack, olika titlar

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Utöka ditt klassrumsbibliotek!
Läsnings- och träningshäften i fem svårighetsnivåer med tio titlar per nivå! En arbetsbok med tänkvärda uppgifter i svenska och matematik till varje nivå. För att eleverna ska bli goda läsare krävs mycket tid, många bra texter och en stödjande lärare. Med fem svårighetsnivåer får du som lärare möjlighet att individualisera lästräningen. Eleven får tillgång till mängder av roliga, spännande och lärorika texter.

Läs mer
I häftena kan barnen på egen hand läsa mer om piraterna men även andra texter med piratanknytning. En del av texterna innehåller fakta om intressanta händelser eller företeelser.
Böckerna på nivåerna A och B innehåller 8 sidor och motsvarar nivå 2–3 i Stjärnsvenska.
Böckerna på nivå C–D innehåller 16 sidor och motsvarar nivå 4–5 i Stjärnsvenska.
Böckerna på nivå E innehåller 24 sidor och motsvarar nivå 6 i Stjärnsvenska.
Arbetsböcker till Lästräning A–E
Till Lästräning A–E hör arbetsböcker med läsförståelse och varierad språkträning till alla läseböcker. Hälften av uppgifterna har anknytning till svenska, hälften har fokus på matematik. En sida till varje bok är en "fundera-sida" och kan betraktas som överkurs. Den kräver viss eftertanke och är lämplig att göra i grupp. Flera av uppgifterna är "öppna", dvs. eleverna får inspiration av text och bild att göra uppgifterna efter eget huvud. Det förekommer även uppgifter att arbeta vidare med och som ska göras i en separat skrivbok.
Arbetskort med problemlösning
Piratresans Arbetskort med problemlösning i matte och svenska är ett arbetsmaterial för elevernas självständiga arbete med bilderna i Storboken A-Ö, 0-20. Korten är i alfabetisk ordning, men de går att använda i valfri ordning eftersom alla korten har samma svårighetsgrad. Det finns olika typer av enkla uppgifter och övningar. Ena sidan innehåller matteuppgifter, den andra uppgifter i svenska, för år 1-2.
För att kunna arbeta med korten är det bra om eleven har tillgång till Storboken. Ett alternativ är att använda Läsebokens bilder. Det går också att använda de små bilderna på korten, men det är en fördel om eleven har tillgång till en större bild. Korten är i färg.
Lästräning C-E finns inläst hos Inläsningstjänst.