Bläddra

Plastrep o lackering

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Plastrep o lackering

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Läs mer
Ur innehållet:
Generella egenskaper (termiska, mekaniska, kemiska). Grundläggande kemiska begrepp. Plastmaterial (termoplast, duroplast, elastomerer). Tillverkning av plastdetaljer. Vidhäftningsteorier (kemiska, specifik, mekanisk vidhäftning, kohesion, adhesion, vätning, ytspänning). Hållfasthet. Identifiering. Förbehandling (tvättning, slipning, blästring, betning, värmebehandling, uv-ljus). Praktikfall (reparation, hårda och mjuka plaster). Lackering (hårda, halvhårda och mjuka plaster). Arbetsmiljö (hälsorisker vid slipning, blandning, bearbetning). Tillägg smältlimmer.