Bläddra

Produktionstek slutprov 8-pack

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Produktionstek slutprov 8-pack

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Läs mer
Ämnet Produktionsteknik behandlas här ur produktionsteknikerns, företagsledarens, företagekonomens och yrkesarbetarens synvinkel.
Läromedlet består av faktabok, studiebok, slutprov och lärarhandledning.
Faktaboken är indelad i två delar:
1. Förutsättningar för en bra produktion
2. Produktionsteknik i praktiken
Lärarhandledning
Lärarhandledningen innehåller pedagogiska och metodiska förslag och tips samt förslag till lösningar på uppgifter i studieboken och slutproven.