Bläddra

Projekt o företagande lärarhandledning och Lösningar med CD

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Projekt o företagande lärarhandledning och Lösningar med CD

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här
Projekt och företagande är ett anpassat läromedel till kursen med samma namn. På ett grundläggande sätt förklaras hur ett effektivt och väl fungerande projekt ska bedrivas.

Läs mer
Boken förbereder för företagsstart och ger grunderna i företagande. Den kombinerade fakta- och övningsboken innehåller flera block som var och ett tar upp ett projekts olika faser. Parallellt med fakta och övningar löper två exempelprojekt som sätter in faktatexten i dess rätta sammanhang. Boken aktiverar till eget arbete genom en större övningsuppgift som startar i första blocket och avslutas i sista. Dessutom finns det gott om varierade övningsuppgifter.
Då projektrollen allt mer professionaliserats (t. ex. med IT-stöd och certifiering), frågan om "hållbar utveckling" blivit allt viktigare och informationsteknologi numera innebär att källkritisk förmåga utgör en oumbärlig kompetens, har den nya upplagan också kompletterats med text och uppgifter som behandlar dessa frågor.
Grundblocken ger snabböversikt:
- Projekt - vad är det?
- Projektet - steg för steg
- Projektet - ett lagarbete
- Söka information och göra förstudie
- Kommunicera och marknadsföra
- Projektekonomi och finansiering
- Entreprenörskap och företagande
Fördjupningsblocken sätter fokus på punkt för punkt enligt ovan. Eleven fördjupar sig utifrån eget kunskapsbehov, tid och intresse.
I en bilaga bak i boken ges även vägledning för kursen Projektarbete 100 poäng.
Boken kan även användas i Entreprenörskap och Entreprenörskap och företagande enligt GY 2011.
Boken finns inläst hos Inläsningstjänst.