Bläddra

PULS Biologi 6-9 Andra upplagan Kopieringsunderlag (extra elevmaterial)

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Köp här

PULS Biologi 6-9 Andra upplagan Kopieringsunderlag (extra elevmaterial)

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Köp här


Därför har PULS Biologi en tydlig struktur med fyra avdelningar:

  1. Livets myller om den myllrande mångfalden av olika livsformer, var och en med sitt speciella sätt att överleva.
  2. Ekologi om det känsliga samspelet i naturen och om människans roll och påverkan.
  3. Människan om samspelet mellan olika organ i kroppen, varför vi blir sjuka och vad vi behöver för att må bra.
  4. Arv och utveckling om de molekyler som styr själva livet, om hur vi ärver egenskaper och om hur livet har utvecklats på jorden.

Ordning i myllret
PULS Biologi innehåller förslag på hur du kan lägga upp din undervisning, men den tydliga strukturen i kombination med ett innehållsrikt register gör att boken även fungerar utmärkt som uppslagsbok.

Varje avdelning inleds med ett introduktionsuppslag. Inom varje avdelning finns ett antal fristående kapitel, med väl strukturerade texter som samspelar med tydliga och innehållsrika illustrationer.

Sammanfattning och frågor
Varje kapitel avslutas med en sammanfattning och frågor på tre nivåer: Minns du?, Förstår du? och Utmaningen. Intill texten finns hänvisningar till laborationer samt hänvisningar till PULS Fysik, Kemi och Teknik för att underlätta samordning.

Uppgifter
I slutet av varje kapitel i grundboken finns laborationer och andra praktiska uppgifter. Dessa finns även som kopieringsunderlag i Materialbanken.