Bläddra

av:Janne Karlsson, Thomas Krigsman, Bengt-Olov Molander, Per-Olof Wickman, Gunnar Björndahl

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Svar på frågorna Biologi för gymnasieskolan täcker kurs 1 och 2 i biologi. Ett evolutionärt perspektiv präglar innehållet i böckerna. Texterna är resonerande och rika på exempel, så att läsaren lättare förstår biologiska mekanismer. Varje avsnitt inleds med en översikt och avslutas med frågor och en begreppskarta. I…
Köp här

Isbn: 9789147085231

Utgivningsår:20110427

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Gunnar Björndahl, Birgitta Landgren, Mikael Thyberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Spira Biologi har fokus på kopplingen mellan genetik, evolution och systematik. Texterna i serien är skrivna med en berättande stil, där den språkliga nivån passar alla elever. För dem som vill fördjupa eller bredda sina kunskaper i biologi finns många faktarutor, Nyckelhål, men de är inte nödvändiga för helheten. Det…
Köp här

Isbn: 9789147116003

Utgivningsår:20170830

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Leena Arvanitis, Karim Hamza, Carl Johan Sundberg, Anders Pålsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Det brukar sägas att 2000-talet är biologins århundrade. Det är få vetenskaper där det pågår en så snabb kunskapsutveckling som inom biologin. Molekylärbiologin är ett av många områden där nya kunskaper utvecklas – kunskaper som är nödvändiga för att kunna möta framtidens stora utmaningar som miljöförändringar,…
Köp här

Isbn: 9789152334171

Utgivningsår:20180413

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Anders Henriksson, Charlotte Bosson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Iris är ett basläromedel i biologi för gymnasieskolan. Med ett enkelt språk, tydlig och flexibel struktur och fantastiska bilder görs biologin både lockande och inspirerande. Iris finns i form av tryckta elevböcker och heltäckande digitala läromedel. Denna andra upplaga av Iris Biologi 1, elevbok är uppbyggda utifrån…
Köp här

Isbn: 9789151103303

Utgivningsår:20200507

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Gunnar Björndahl, Johan Castenfors

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Spira Biologi har fokus på kopplingen mellan genetik, evolution och systematik. Texterna i serien är skrivna med en berättande stil, där den språkliga nivån passar alla elever. För dem som vill fördjupa eller bredda sina kunskaper i biologi finns många faktarutor, Nyckelhål, men de är inte nödvändiga för helheten. Det…
Köp här

Isbn: 9789147126248

Utgivningsår:20180824

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Anders Henriksson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Iris är ett basläromedel i biologi för gymnasieskolan i enlighet med styrdokumenten i Gy11. Med ett enkelt språk, tydlig och flexibel struktur och fantastiska bilder gör författaren biologin både lockande och inspirerande. Iris biologi består av elevbok och digitalt läromedel. Iris Biologi 2, elevbok inleds med ett…
Köp här

Isbn: 9789140677273

Utgivningsår:20130305

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Utkik är en basserie i SO, NO och teknik för årskurserna 4-6. Innehållet utgår från kursplanen och det finns möjlighet att kombinera bok och digitala komponenter. Utkik biologi består av elevbok, elevwebb och lärarwebb. Här finns basen i din undervisning:…
Köp här

Isbn: 9789140678287

Utgivningsår:20141010

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Leena Arvanitis, Karim Hamza, Carl Johan Sundberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Det brukar sägas att 2000-talet är biologins århundrade. Det är få vetenskaper där det pågår en så snabb kunskapsutveckling som inom biologin. Molekylärbiologin är ett av många områden där nya kunskaper utvecklas – kunskaper som är nödvändiga för att kunna möta framtidens stora utmaningar som miljöförändringar,…
Köp här

Isbn: 9789152320402

Utgivningsår:20150730

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Anders Henriksson, Charlotte Bosson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Iris är ett basläromedel i biologi för gymnasieskolan. Med ett enkelt språk, tydlig och flexibel struktur och fantastiska bilder görs biologin både lockande och inspirerande. Iris finns i form av tryckta elevböcker och heltäckande digitala läromedel. Denna andra upplaga av Iris Biologi 2, elevbok är uppbyggd utifrån…
Köp här

Isbn: 9789151103631

Utgivningsår:20200804

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Anders Henriksson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
TitaNO Biologi Faktabok är en modern och lättillgänglig lärobok i biologi för grundskolans årskurs 7-9 anpassad till Lgr11. Den unika uppdelningen av varje kapitel i en basdel och en fördjupningsdel (Läs mer) möjliggör hög grad av individualisering av innehållet. Kapitlen i TitaNO Biologi…
Köp här

Isbn: 9789140661173

Utgivningsår:20080402

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Susanne Fabricius, Fredrik Holm, Anders Nystrand

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Sveriges populäraste NO-serie!Med lättlästa texter, förklarande bilder, tydlig struktur och en mängd olika infallsvinklar finns det något för alla i Spektrum. Naturvetenskapen ska engagera! Arbeta digitalt med digitalbok och kostnadsfri webbapp.Liber Digital med intelligent återkopplingNya interaktiva Spektrum Biologi…
Köp här

Isbn: 9789121219522

Utgivningsår:20060123

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av:Anders Henriksson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
TitaNO-serien sätter miljöfrågor i fokus och utvidgar elevernas förståelse för ett hållbart samhälle genom det återkommande avsnittet Hållbar utveckling. För att träna förmågorna innehåller TitaNO innehållsfrågor, fördjupningsuppgifter och diskussionsfrågor med samhällsanknytning. Lärarmaterialet finns i lärarwebben…
Köp här

Isbn: 9789140688248

Utgivningsår:20150213

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Susanne Fabricius, Fredrik Holm, Anders Nystrand

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Sveriges populäraste NO-serie!Med lättlästa texter, förklarande bilder, tydlig struktur och en mängd olika infallsvinklar finns det något för alla i Spektrum. Naturvetenskapen ska engagera! Arbeta digitalt med digitalbok och kostnadsfri webbapp.Liber Digital med intelligent återkopplingNya interaktiva Spektrum Biologi…
Köp här

Isbn: 9789121219515

Utgivningsår:20060123

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av:Jarmo Kukka, Carl Johan Sundberg, Andreas Blom, Lars-Erik Andersson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Direktböckerna är helt anpassade till Lgr 11 och har tydlig struktur, lättlästa och levande texter, vackra illustrationer och spännande utmaningar. Det är tacksamt att undervisa i biologi med allt från häpnadsväckande anpassningar till stamceller i vår egen hjärna. Men biologi kan också vara svårt. Många biologiska…
Köp här

Isbn: 9789162297640

Utgivningsår:20120124

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Carl Johan Sundberg, Jarmo Kukka, Lars-Erik Andersson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Lärarguiden är ett helt nytt material uppbyggt kring varje delkapitel i elevboken. Guiden innehåller kommentarer och tips för att guida, inspirera, fördjupa och underlätta din vardag i klassrummet tillsammans med dina elever.
Köp här

Isbn: 9789152361108

Utgivningsår:20240801

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Berth Andréasson, Lars Bondeson, Sture Gedda, Birgitta Johansson, Ingemar Zachrisson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Fokus – för att språket inte ska vara hindret PULS Fokus är för elever som upplever NO som svårt och som har behov av ett enklare språk. Texterna är anpassade för att underlätta läsning och läsförståelse. Fokusböckerna är helt…
Köp här

Isbn: 9789127421677

Utgivningsår:20110603

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Magnus Ehinger, Martin Granbom

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Biologi 1 är en lärobok för den första biologikursen på gymnasiets naturvetenskapliga program. Den bygger helt på Skolverkets kursplan i Biologi 1, vilket innebär att den går från det lilla till det stora, i en tydlig pedagogisk linje från cellen och dess biologi, via evolution och etologi till ekologi, miljö och…
Köp här

Isbn: 9789188229793

Utgivningsår:20210913

Utgivare: NA Förlag

Mediatyp: BC

av:Roger Olsson, Berth Andréasson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
PULS Biologi 4-6I PULS står kunskapsutveckling och kunskapsbedömning i fokus.Fakta och begrepp introduceras på ett omväxlande sätt.Och eleverna läs sig läsa faktatexter och förstå! PULS Biologi är uppdelad i två grundöcker  :Puls Biologi Människan och PULS Biologi Naturen.Till varje grundbok finns även en…
Köp här

Isbn: 9789127623217

Utgivningsår:20030307

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Berth Andréasson, Lars Bondeson, Sture Gedda, Birgitta Johansson, Ingemar Zachrisson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
PULS Biologi är ett komplett läromedel som utgör en bred grund för  undervisningen. Med PULS Biologi Grundbok, Fokus och Digitalbok utvecklar var och en av eleverna sina förmågor. PULS hjälper dig att individanpassa undervisningen. Till varje kapitel finns ett stort urval…
Köp här

Isbn: 9789127421660

Utgivningsår:20110603

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Susanne Fabricius, Fredrik Holm, Anders Nystrand

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Lightboken har mindre textmängd än Grundboken, men båda är stadieböcker för åk 7-9 med lättlästa texter, förklarande bilder, tydlig struktur och en mängd olika infallsvinklar. Följer Lgr11. Psst! Nyare Spektrum 7-9 finns, reviderad inför Lgr22, och det finns både heldigitala läromedel och lärobok, upplaga 5.
Köp här

Isbn: 9789147085958

Utgivningsår:20131219

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av:Jarmo Kukka, Carl Johan Sundberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Nya Biologi Direkt följer Lgr22 och har levande och lättillgängliga texter med intresseväckande uppgifter som uppmuntrar till diskussion. Boken har ett tydligt upplägg med 6 kapitel och ett genomgående fokus på hållbar utveckling. Väl valda illustrationer och bilder ger inspiration och ökar elevernas förståelse.
Köp här

Isbn: 9789152359044

Utgivningsår:20220705

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Berth Andréasson, Roger Olsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
PULS Biologi Naturen handlar om den levande planeten. I boken beskrivs olika naturtyper i Sverige och världen och vi får veta hur djur och växter har anpassats till att leva i olika miljöer. I varje kapitel beskrivs både närmiljö och en annan plats i världen, för att vi…
Köp här

Isbn: 9789127421318

Utgivningsår:20120810

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Susanne Fabricius, Fredrik Holm, Anders Nystrand, Anna Rådström

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Liber Spektrum Biologi, Lgr22-reviderad upplaga 5, är en stadielärobok för årskurs 7-9. Psst! Finns också i Blended-paket Boken och Digital elevlicens kan beställas förmånligt tillsammans i ett paket för skolor. Beställ då 9789147149957 Liber Spektrum Biologi med Digital (elevlicens). NYHET MARS 2024! Vi har gjort…
Köp här

Isbn: 9789147142965

Utgivningsår:20220324

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av:Susanne Fabricius, Fredrik Holm, Anders Nystrand

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Sveriges populäraste NO-serie!Med lättlästa texter, förklarande bilder, tydlig struktur och en mängd olika infallsvinklar finns det något för alla i Spektrum. Naturvetenskapen ska engagera! Arbeta digitalt med digitalbok och kostnadsfri webbapp.Liber Digital med intelligent återkopplingNya interaktiva Spektrum Biologi…
Köp här

Isbn: 9789121219836

Utgivningsår:20060731

Utgivare: Liber

Mediatyp: BZ

av:Anna Froster

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
I PULS Miljöboken förklarar författaren Anna Froster miljöproblemen på ett enkelt sätt. Här finns bland annat texter om bra och dålig växthuseffekt, hjältar och klimatskurkar på våra tallrikar, farliga badankor, varför orangutanger ska räddas, hur bin hjälper oss människor och vad som händer när algerna i Östersjön…
Köp här

Isbn: 9789127450318

Utgivningsår:20170811

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Gunnar Björndahl, Johan Castenfors

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Spira har fokus på kopplingen mellan genetik, evolution och systematik. Bastexten är begränsad och skriven med en berättande stil. För dem som vill fördjupa eller bredda sina kunskaper i biologi finns många faktarutor, Nyckelhål, men de är inte nödvändiga för helheten. Det här gör att serien passar en bred kategori…
Köp här

Isbn: 9789147019434

Utgivningsår:20080812

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Anders Henriksson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Titano sätter miljöfrågor i fokus och utvidgar elevernas förståelse för ett hållbart samhälle. För att ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i ämnet innehåller Titano kontrollfrågor, fördjupande frågor och diskussionsfrågor…
Köp här

Isbn: 9789151108179

Utgivningsår:20220525

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Berth Andréasson, Gitten Skiöld, Kerstin Wallander

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Vad händer med maten i kroppen? Varför slår hjärtat snabbare när jag sprungit? Kan man glömma att andas? Varför är det bra att motionera? Allt detta kan man läsa om i den här boken som handlar om kroppens olika organsystem och hur de samverkar. Dessutom finns texter om…
Köp här

Isbn: 9789127421288

Utgivningsår:20120815

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Hans Persson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Engineering Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: fysik Läromedel: kemi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Försök med NO och Teknik är en reviderad lärarbok med många intresseskapande experiment och konstruktioner som kommer att ge dina elever en stabil grund och förståelse för NO- och teknik-ämnena. Varje experiment och konstruktion i den här boken består av en lärarsida med information om vilken materiel ni behöver, tips…
Köp här

Isbn: 9789147151882

Utgivningsår:20240429

Utgivare: Liber

Mediatyp: BE

av:Susanne Fabricius, Fredrik Holm, Anders Nystrand, Jonas Bohlin, Eva Lundström

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Spektrum Biologi Språklabb är en språkutvecklande arbetsbok till Spektrum Biologi. Arbetsboken gör det möjligt för eleverna att arbeta med biologi och språk parallellt med bildstöd. Den gör det möjligt för dig som lärare att inkludera alla i din biologiundervisning, såväl nyanlända elever från förberedelseklasser som…
Köp här

Isbn: 9789147125449

Utgivningsår:20180208

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Berth Andréasson, Roger Olsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
PULS Biologi Naturen handlar om den levande planeten. I boken beskrivs olika naturtyper i Sverige och världen och vi får veta hur djur och växter har anpassats till att leva i olika miljöer. I varje kapitel beskrivs både närmiljö och en annan plats i världen, för att vi…
Köp här

Isbn: 9789127421325

Utgivningsår:20120808

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Karin Bellinder

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Boken vänder sig till elever på högstadiet och språkintroduktionen på gymnasiet. Boken kan ingå i biologiundervisningen men kan också användas i undervisningen i svenska som andraspråk som exempel på ämnesrelaterat språk. Boken är rikt illustrerad. Forskning visar att man lär sig språk och även skol-och ämnesspråk bäst…
Köp här

Isbn: 9789173828895

Utgivningsår:20180531

Utgivare: Hallgren & Fallgren

Mediatyp: BC

av:Lennart Enwall, Gitten Skiöld, Kerstin Wallander, Berth Belfrage

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Vad händer med maten i kroppen? Varför slår hjärtat snabbare när jag sprungit? Kan man glömma att andas? Varför är det bra att motionera? Allt detta kan man läsa om i den här boken som handlar om kroppens olika organsystem och hur de samverkar. Dessutom finns texter om…
Köp här

Isbn: 9789127421295

Utgivningsår:20121207

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Gunnar Björndahl, Birgitta Landgren, Mikael Thyberg, Johan Castenfors

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Spira har fokus på kopplingen mellan genetik, evolution och systematik. Bastexten är begränsad och skriven med en berättande stil. För dem som vill fördjupa eller bredda sina kunskaper i biologi finns många faktarutor, Nyckelhål, men de är inte nödvändiga för helheten. Det här gör att serien passar en bred kategori…
Köp här

Isbn: 9789147085897

Utgivningsår:20120806

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Charlotta Andersson, Helene Fägerblad

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Fokus – för att språket inte ska vara hindret PULS Fokus är för elever som upplever NO som svårt och som har behov av ett enklare språk. Texterna är anpassade för att underlätta läsning och läsförståelse. Fokusböckerna är helt…
Köp här

Isbn: 9789127427075

Utgivningsår:20120629

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

Utgått

Isbn: 9789140688873

Utgivningsår:20141014

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Charlotta Andersson, Helene Fägerblad

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Fokus – för att språket inte ska vara hindret PULS Fokus är för elever som upplever NO som svårt och som har behov av ett enklare språk. Texterna är anpassade för att underlätta läsning och läsförståelse. Fokusböckerna är helt…
Köp här

Isbn: 9789127427068

Utgivningsår:20120629

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Charlotta Andersson, Helene Fägerblad

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Fokus – för att språket inte ska vara hindret PULS Fokus är för elever som upplever NO som svårt och som har behov av ett enklare språk. Texterna är anpassade för att underlätta läsning och läsförståelse. Fokusböckerna är helt…
Köp här

Isbn: 9789127427082

Utgivningsår:20120629

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Jules Howard

Kategorier: Barn och ungdom: djur och natur Barn och ungdom: naturkunskap Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Faktaböcker barn och ungdom Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen Referensverk barn och ungdom Referensverk barn och ungdom: encyklopedier / uppslagböcker
Meet the tiny-but-tough tardigrade and the awe-inspiring blue whale in this illustrated introduction to invertebrates, fish, amphibians, reptiles, birds and mammals. Learn everything about more than 275 species, specially selected by natural historian Jules Howard and brought to life by the detailed artwork of Jarom…
Köp här

Isbn: 9780711291591

Utgivningsår:20240404

Utgivare: Quarto Publishing Group UK

Mediatyp: BC

av:Britt-Marie Ekbergh, Rickard Andersson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Boken Biologi 1 vänder sig i första hand till elever på Naturbruksprogrammet i den svenska gymnasieskolan.   Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Biologi 1, såsom ekologi och hållbar utveckling, genetik och arvsmassans uppbyggnad, evolutionen och naturvetenskapliga…
Köp här

Isbn: 9789198497465

Utgivningsår:20210901

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE