Bläddra

PULS Religion 4-6 Lärarbok, tredje upplagan

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: religionskunskap Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen

PULS Religion 4-6 Lärarbok, tredje upplagan

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: religionskunskap Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här

Med PULS Religion får dina elever grundläggande kunskaper om religioner och religionens betydelse för oss människor och för samhället samt om etik och livsfrågor. Varje kapitel avslutas med frågor för reflektion och samtal.

Boken gör det lätt att studera likheter och skillnader mellan och inom olika religioner tack vare återkommande rubriker.

Grundboken PULS Religion, fjärde upplagan täcker kursplanens centrala innehåll i religionskunskap för åk 4-6 i läroplanen Lgr22. Texterna är väsentligt omarbetade sedan den tredje upplagan. Tre kapitel är helt nyskrivna.

Innehåll:
* Vad är religion?
* Judendom
* Kristendom
* Islam
* Hinduism och buddhism
* Religionen i samhället
* Etik och livsfrågor

Grundboken utkommer i augusti 2022. Arbetsbok med webbövningar, lärarhandledning och lärarwebb utkommer under våren 2023.

PULS Religion, tredje upplagan

PULS Religion, tredje upplagan utkom 2013. Till grundboken finns en arbetsbok och en lärarbok. I arbetsboken tränar eleverna på begrepp från grundboken och funderar över vad de läst: Vad stod det? Vad kommer jag ihåg? Vad tänker jag själv? Lärarboken innehåller bland ­annat lektionsförslag och kopieringsunderlag. På webben finns extramaterial med elevövningar och facit.

Digitalbok

PULS Religion Grundbok Digitalbok innehåller inlästa texter.

Prova gratis!

Gå in på nok.se/prova så får du en prova på-kod. Den ger möjlighet att själva utforska någon av PULS digitalböcker gratis under 14 dagar.

Studiestöd på modersmål

Till PULS Religion 4-6 finns det studiestöd på modersmål som riktar sig till nyanlända elever och elever som endast har nybörjarkunskaper i svenska. Det består av en studiehandledning i ljudboksform kopplat läromedlet. Studiestödet är på elevens modersmål och hjälper eleven tillgodogöra sig lärobokens innehåll. För mer information se Inläsningstjänst.