Bläddra

Reglerteknik Faktabok

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Reglerteknik Faktabok

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
För den som söker förståelse för reglertekniska system passar den här grundläggande boken i reglerteknik.

Läs mer
Boken är uppdelad i två delar och behandlar reglertekniken från grunden, både ur ett praktiskt och ett teoretiskt perspektiv. Tonvikt ligger på de vanligaste reglerprinciperna, vilka behandlas ingående. Vidare beskrivs även datorbaserad reglering och mer avancerade reglersystem.
Till boken hör ett övningshäfte med räkneuppgifter och kontrollfrågor av olika slag.

Om författarna
Universitetslektor Bertil Thomas är lärare vid Chalmers Tekniska Högskola. Han har även skrivit bland annat boken Naturvetenskapens milstenar.