Bläddra

Samhällskunskap 3 Lärarbok

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Samhällskunskap 3 Lärarbok

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Varje kapitel i Rondo Samhälle inleds med ett uppslag där huvudpunkterna - de röda trådarna - i kapitlet tas upp.

Läs mer
Grundtexten ger sedan baskunskaper om samhället på ett enkelt och lättfattligt sätt. Texten följs upp av faktafrågor efter varje avsnitt och analys- och diskussionsfrågor efter varje kapitel. Rondo Samhälle innehåller samma text som skolårsdelarna 1-3.
Lärarböckerna innehåller framför allt elevuppgifter av olika slag för kopiering. Betygsättningen kommenteras i Lärarbok 2 och 3.
Grundböckerna finns som ljudböcker för elever med läs- och skrivsvårigheter.
Beställs hos Inläsningstjänst, tel 08-556 115 50. www.inlasningstjanst.se