Bläddra

Se till din marknad – Recept på utvecklingsprogram

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Se till din marknad – Recept på utvecklingsprogram

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här
Konkurrensklimatet hårdnar allt mer. För framgång gäller det att hela tiden sätta företagets konkurrensförmåga i centrum. Då krävs att alla resurser hänger med - inte bara marknadsförare. Alla nyckelpersoner oavsett funktion behöver därför lära sig mer om marknadsföring och affärsutveckling. Se till din marknad är boken som ger det stödet.

Läs mer
Konkurrensklimatet hårdnar allt mer. För framgång
gäller det att hela tiden sätta företagets konkurrensförmåga i
centrum. Och då krävs att alla resurser hänger med. Inte
bara marknadsförare utan alla nyckelpersoner oavsett
funktion behöver därför lära sig mer om marknadsföring
och affärsutveckling. Se till din marknad är boken som ger
det stödet.
Boken förklarar begrepp och trender på ett lättfattligt sätt
samt ger konkreta och praktiska råd hur man kan utveckla
sitt marknadskunnande oavsett förkunskaper.
Se till din marknad innehåller bland annat:
• Hur man bestämmer inriktningen på företaget
• Hur man analyserar sin marknad
• Vilka marknadsföringsmetoder som är effektiva
• Planering av åtgärdsprogram
• Hur man bäddar för avsedd effekt