Bläddra

Sjukskrivningarnas anatomi : En ESO-rapport om drivkrafterna i sjukförsäkringssystemet

Kategorier: Juridik
Köp här

Sjukskrivningarnas anatomi : En ESO-rapport om drivkrafterna i sjukförsäkringssystemet

Kategorier: Juridik
Köp här
Diskuterar vad forskningen säger om begrepp som sjukdom, hälsa och arbetsförmåga, samt incitamenten i dagens sjukförsäkring. Rapporten presenterar förslag till förändringar i sjukförsäkringssystemet som kan ge mindre svängningar i sjukfrånvaron över tid.

Förslagen fokuserar på åtgärder som stärker drivkrafterna för aktörerna i sjukskrivningsprocessen på ett sådant sätt att individers arbetsförmåga bättre tillvaratas. En bortre tidsgräns i sjukförsäkringen ses som central för att uppnå en långsiktigt stabil sjukfrånvaro. Vidare föreslås högre krav på vårdgivare som skriver ut sjukintyg, samt större kostnadsansvar för arbetsgivare i samband med sjukfrånvaro.

Författarna argumenterar också för en tydligare målstyrning av sjukförsäkringens förvaltning, där riksdagen fattar beslut om ersättningsnivåer och slår fast vad som är en acceptabel nivå för sjukfrånvaron.

Köp rapporten för att ta del av den kompletta analysen och förslagen!