Bläddra

Skriv – handbok för skolor, företag och privat bruk

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Skriv – handbok för skolor, företag och privat bruk

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här
Skriv kan användas som både uppslagsbok och lärobok!
Boken vänder sig till studerande på utbildningar med ekonomisk och administrativ inriktning, till alla som utför någon form av skrivarbete ute på företag och förvaltningar samt till privatpersoner.
Skriv är ett oumbärligt hjälpmedel för alla som skriver brev, affärs- och sammanträdesdokument och olika privata dokument.

Läs mer
Skriv kan användas som både uppslagsbok och lärobok!
Den vänder sig till - studerande på utbildningar med ekonomisk och administrativ inriktning - alla som utför någon form av skrivarbete ute på företag och förvaltningar - och privatpersoner.

Handboken Skriv är ett oumbärligt hjälpmedel för alla som skriver och utformar brev, affärs- och sammanträdesdokument samt olika privata dokument.
Den ger vägledning om alltifrån uppställningar av brev och andra dokument till språkriktighet och skrivsätt, t ex
• Vilka regler gäller för afffärsdokument inom EU?
• Hur ställer man upp en kallelse till ett möte?
• Vad ska ett protokoll innehålla?
• Hur konstruerar man sin egen brevblankett?
• När ska man ha stor respektive liten begynnelsebokstav?
• Vad bör en platsansökan innehålla?
• Hur formulerar man ett hyresavtal?
I Skriv finns en rad exempeldokument som överskådligt visar var olika uppgifter ska placeras. Boken följer svensk standard för dokumentutformning enligt SIS samt Svenska Språknämndens skriv- och språkregler.