Bläddra

Spotlight 5 Elev-cd

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Spotlight 5 Elev-cd

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Nu blir det en piece of cake att undervisa i engelska!

Med Spotlight får du ett arbetsredskap som innehåller allt du behöver för att dina elever ska klara målen i engelska. Vi serverar allt på ett fat. Vi har planerat, förberett, knådat och blandat och nu vill vi servera dig en helt färdig lösning för dina engelsklektioner - Spotlight!

Spotlight på målen!

Med Spotlight når dina elever målen, och du får ett arbetsredskap som innehåller allt du behöver genomtänkt och klart att använda. Arbetsgången är tydlig och instruktionerna på svenska och engelska i Workbook gör att dina elever kan arbeta självständigt. I lärarhandledningen får du förslag på läxor och innehållsfrågor på texterna som kopieringsunderlag.

I Spotlight hittar eleverna utsnitt ur sin egen värld, en värld som ser likadan ut var man än bor och vilket språk man än talar. Det handlar om vardagen, precis som läroplanen föreskriver att eleven ska kunna beskriva. Det handlar om saker som familj, vänskap, önskningar, skola, läxor, intressen och hobbyer sånt som angår alla oavsett ålder. Spotlight är helt enkelt elevens värld berättad på engelska.

Just touch and go!

Nu kan du lägga din kraft och tid på att vara pedagog i klassrummet - vi har gjort allt förarbete åt dig, så det är bara att sätta igång! Och inget kan vara enklare...

Ready, steady, go! Läs texten i Textbook

När du slår upp ett kapitel i Textbook så ser du genast vad kapitlet handlar om. Glosorna ligger på samma sida för att underlätta förståelsen. Illustrationerna fungerar som textstöd. Textbook innehåller bildordlistor, sångtexter och extratexter, s.k. Extra reads. På webben kan eleverna lyssna och träna på glosorna.

Gör övningarna i Workbook

Dags för Workbook - övningarna i boken ansluter alltid direkt till texterna som eleverna läst i Textbook. Det varierade och metodiskt utformade övningsmaterialet tränar och befäster textinnehållet - och övningarna anknyter till respektive text. Hörövningarna tränar språkstoffet och talövningar i form av korta modelldialoger gör inlärningen effektiv. En separat grammatikdel med regler och övningsexempel. Eleverna kan lyssna till och träna på glosorna på http://www.nok.se/sprakverktyg


Läxa, tips eller extra övningar?

I Lärarhandledningen får du konkreta tips, förslag till läxor och många kopieringsunderlag, bl. a. innehållsfrågor och korsord till samtliga texter.

CD-skivor

Samtliga texter och hörövningar är inspelade i England. Texter som handlar om Mary och hennes familj är inspelade med amerikansk accent.

Innehållet i texterna:

Spotlight 4 är hämtat direkt ur elevernas verklighet. Dialogerna är skriva i sketchform. De tre första kapitlen behandlar Storbritannien och de tre sista USA. Funny Poetry hjälper eleverna att befästa språkstoffet, ofta med hjälp av rörelser. Textbook innehåller även bildordlistor, sångtexter och extratexter, s.k. Extra reads.

I Spotlight 5 möter du Mary från USA och Lee från London som båda har tvingats flytta till Brighton. Hur känns det att lämna sina kompisar och komma som ny elev i en skola? Texterna, ofta i dialogform, har ett vardagsnära innehåll och lämpar sig ofta för dramatisering. Extratexterna är fler och anknyter till respektive unit.

Spotlight 6 behandlar Australien. Mary och Lee får via ett projektarbete lära känna Amarina, som är aborigin, och Kim via hans blogg. I varje unit presenteras en del av Australien och dess unika djurliv.

Enligt Lgr 11 ska elever i åk 46 utveckla följande förmågor i engelska:

* Förmågan att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.
* Förmågan att formulera sig i tal och skrift.
* Förmågan att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
* Förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
* Förmågan att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

I Spotlight 6 får eleverna möta olika texttyper som dialoger, spännande berättelser, faktatexter, dikter, sångtexter, bildserier, sms, mejl, blogg, menyer och en resebroschyr.

* Eleverna får läsa om och lyssna till barn och ungdomar från USA, Storbritannien och Australien i deras egen ålder.
* De får leva sig in i hur det kan kännas att tvingas flytta och komma ny i klassen.
* Hur det är att plötsligt få ett syskon och hur det är att ha många syskon.
* Uppleva hur det kan kännas att bli förälskad hur man beskriver och uttrycker känslor.
* Ta del av hur det är att leva med ett handikapp.
* Jämföra tidsskillnader, skolan, intressen, aktiviteter, veckopengar m m samt jul- och påsktraditioner i Australien, USA, Storbritannien och Sverige.
* Lära sig fakta om Australien, dess urbefolkning, historia och djurliv samt vissa ord och uttryck i Aussie English.

I Spotlight 6 ges eleverna möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Eleverna får lyssna till hörövningar av olika slag och använda sig av olika avlyssningsstrategier.

* De får möta många fasta språkliga uttryck.
* Lyssna på slutet av en spännande berättelse och återberätta händelseförloppet med hjälp av bilder.
* Presentera sig artigt i telefon.
* Skriva mejl till någon de inte känner och någon som de känner väl.
* Berätta om en film de sett.
* Berätta om en känd plats.
* Beskriva ett djur.
* Läsa och skriva faktatexter.
* Skriva a book report.
* Skriva a film review.