Bläddra

Språkdiagnos engelska

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Språkdiagnos engelska

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här
Språkdiagnoserna har sammanlagt 80 uppgifter och tar cirka 40 minuter att slutföra I Språkdiagnos 2.0 är hela resultatuppföljningen automatiserad, vilket betyder att läraren får resultatet i form av totalpoäng, nivåinplacering, resultat per språkområde, samt svar på enskilda frågor. Därtill räknar systemet ut median- och medelpoäng för gruppen. Testet diagnostiserar olika språkområden i engelska som den studerande behöver förbättra. I materialet ingår en integrerad inplaceringstabell för respektive språkdiagnos där läraren snabbt kan analysera varje elevs prestation. Resultatet kan läraren skriva ut och/eller ladda ner i olika filformat. Engångskostnad kan köras på egen server med SCORM kompatibel LMS.