Bläddra

Språklära C

Kategorier: Språk och lingvistik

Språklära C

Kategorier: Språk och lingvistik
Vår mycket populära serie Språklära A–C har fått en trivsam uppfräschning, med ny layout och nya illustrationer. Men innehållet är oförändrat – där tränas de moment som eleverna bör behärska för att språket ska utvecklas, bland annat ordkunskap och skrivregler. I böckerna ingår även uppgifter där eleverna tränar sitt kreativa skrivande i egna texter.
Språklära innehåller de regler och övningar som bör ingå i svenskundervisningen. Eleverna får bl.a. lära sig att
• använda stor resp. liten bokstav rätt,
• böja ord rätt,
• förstå hur våra vanligaste skrivregler ska användas,
• använda skiljetecken rätt i egna texter,
• förstå viktiga begrepp som är vanliga vid språkinlärning,
• använda alfabetiskt ordnade register, uppslagsböcker och ordlistor.

Varje kapitel ligger på ett eget uppslag och har samma uppläggning. Uppgifterna är mycket omväxlande. Eleverna får dels träna speciella moment, dels visa att de har förstått moment genom fri skrivning.

Språklära C, för åk 6, har 22 kapitel fördelade på följande huvudmoment:
• Ordklasser – substantiv, adjektiv, verb, adverb, pronomen, prepositioner
• Satslära – sats och mening, huvudsats och bisats, subjekt, predikat, objekt, predikativ
• Skrivregler – anföringstecken, kolon, citat, stor bokstav vid sammansatta ord med egennamn

Varje kapitel inleds med en uppgift om något som eleverna redan är bekanta med. Genomgångna delmoment återkommer med jämna mellanrum i efterföljande kapitel, och eleverna möter inlärda begrepp i kommande instruktioner. Med denna uppläggning får eleverna ständig repetition av de olika delmomenten.