Bläddra

Städerna

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Köp här

Städerna

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Köp här
Serien spänner över och behandlar praktiskt taget alla de miljöfrågor och miljöproblem som idag diskuteras i världen. Miljöproblemen är ju i många fall generella och globala, men här konkretiseras varje miljöfråga genom regionala eller lokala exempel, även många svenska.

Läs mer
Böckerna passar för specialarbeten, fördjupningar och faktasökning. Samtliga böcker är faktagranskade av experter. Den svenska serien är en bearbetning av den engelska Sustainable World.
Hotet mot miljön
Människan har mer än någon annan art omformat jordens miljö och ekosystem och därigenom orsakat miljöskador. Den här boken ger en rad exempel runtom i världen där viljan att agera miljömässigt har förbättrat livsvillkoren för djur, växter och människorna själva. Här finns också praktiska råd för var och en av oss om hur vi kan engagera oss för en bättre miljö.
Energin
Världens energibehov tillgodoses idag till största delen genom kol och olja – de så kallade fossila energikällorna. I den här boken visar exempel runtom i världen att det finns alternativa energislag, energislag som är hållbara och inte bidrar till miljöförstörelsen.
Avfall och återvinning
Överallt på jorden produceras det avfall: från hushåll, industrier, sjukhus, restauranger, livsmedelsaffärer och fordonstrafiken. Allt detta avfall förorenar eller förstör miljön på olika sätt. Och det värsta är att avfallsmängderna ständigt ökar. Ska jorden kunna bevaras för framtiden måste vi komma fram till bättre sätt att ta hand om allt avfall, men framför allt få ned mängden avfall. I den här boken ges exempel på hur det kan gå till, globalt och lokalt, och vad vi var och en kan göra själva.
Transporter
Vid varje tillfälle som en transport sker med ett maskindrivet fordon påverkas miljön negativt. Ska vi nå fram till en hållbar utveckling för alla våra nödvändiga transporter måste vi utveckla nya transportformer och nya bränslen och också vara beredda att använda dem och betala för dem. Den här boken ger exempel på framgångsrika försök till nytänkande och tips om hur vi själva kan välja transportmetoder som är bättre eller bra för miljön.
Mat och jordbruk
I västvärlden är vi många som inte tänker på var maten kommer ifrån eller hur den är producerad. Under de senaste fyrtio åren har jordens befolkning dubblerats, vilket har satt hård press på livsmedelsframställningen. Samtidigt har jorderosion, vattenbrist och minskande skördar visat att naturen på många ställen inte klarar av nuvarande jordbruksmetoder. För att i framtiden garantera mat åt alla på jorden måste jordbruksmetoderna förändras. Boken ger exempel runt om i världen på alternativa hållbara metoder att odla, metoder som kan ge mat åt alla utan att skada miljön.
Städerna
Den pågående accelererande urbaniseringen har långtgående följder för miljön, inte bara i själva städerna utan även för städernas omgivande landområden. I den här boken ges exempel på framgångsrika sätt att förbättra stadsmiljöerna och även hur vi själva kan medverka till det, antingen vi bor i själva staden eller i förorterna.
Serien finns inläst hos Inläsningstjänst.

Om författarna
Författaren Rob Bowden är engagerad miljöspecialist och uppdaterad vad gäller den senaste miljöforskningen och tidens mest debatterade miljöproblem. Han har undervisat vid flera universitet i Storbritannien och skrivit ett flertal böcker för ungdomar.