Bläddra

Stava 2

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Stava 2

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Stava-serien ger eleverna en systematisk stavningsinlärning, med början i stavning av enstaviga ord i Stava 1. I Stava 2 får eleverna sedan öva på tvåstaviga ord. I Stava 3 befäster och utvidgar eleverna sina kunskaper från de två första böckerna. Varje kapitel ligger på ett eget uppslag och alla kapitel har samma uppläggning. Det aktuella momentet presenteras antingen i en regelruta eller introduceras i den första uppgiften och därefter följer varierande övningar. När läraren introducerat arbetssätt och modell i ett eller ett par kapitel kan eleverna arbeta självständigt i Stava-seriens böcker. Rätta gärna  tillsammans med eleven och diskutera varför han eller hon har skrivit på det ena eller andra sättet. Stava 2 är i första hand avsedd att användas under årskurs 2. I Stava 2 får barnen öva stavning av en- och två-staviga ord. Stava 2 innehåller följande: • Kapitel 1–10 – dubbelteckning i enstaviga ord • Kapitel 11 – m-ljudets stavning i slutet av ord • Kapitel 12 – betoning, introduktion till tvåstaviga ord i kapitel 13–18 • Kapitel 19–20 – mera betoning, främst för att förstå varför till exempel bokstaven n i ordet kanin inte dubbeltecknas efter vokalen a • Kapitel 21 – lek med ord, ger en introduktion till begreppen stam och ändelse • Kapitel 22 – högfrekventa ord vars stavning inte stämmer med den svenska huvudregeln