Bläddra

Steps Early Steps Teachers Book år3

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Steps Early Steps Teachers Book år3

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Early Steps (åk 3)

Elevboken är indelad i korta tematiska avsnitt och inleds med det mål (step) som eleven ska uppnå. Varje tema avslutas med ett projekt där eleverna ska skapa en produkt, t ex en affisch eller ett memoryspel.

Fokus i Early Steps ligger, i enlighet med Lgr 11, på de kommunikativa förmågorna reception, produktion och interaktion.