Bläddra

Stråk av bildspråk Poesi, litteratur, fri skrivning

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Stråk av bildspråk Poesi, litteratur, fri skrivning

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här

 

Del 2 Saga och fantasy
hjälper eleverna att utveckla sin kreativitet och uttrycksförmåga både muntligt och skriftligt. De får läsa texter, arbeta med bild och drama samt pröva olika skrivövningar.

I sagotemat far eleverna upptacka sagans grundstruktur och dess symboler samt skriva en modern askungeskaga.

Fantasytemat far de kunskap om fantasyns olika genrer och grundstruktur. De skapar en egen fantasyvärld och skriver en fantasyberättelse.