Bläddra

Strategisk marknadskommunikation – teorier och metoder

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Strategisk marknadskommunikation – teorier och metoder

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här
Detta är en bok om kommunikation och påverkan. Kommunikationen med marknaden har blivit en konkurrensstrategisk fråga och har i takt med IT-utvecklingen fått en alltmer kritisk och avgörande betydelse. I bokens första del läggs tonvikt vid makroförhållanden, de villkor som utgör förutsättningarna för all marknadsföring, t.ex. marknadsekonomins framväxt, vikten av att skilja mellan strategi, taktik och operation i beslutsfattandet och sambandet mellan marknadens karaktär och företagets organisation. Bokens andra del behandlar fenomenet kommunikation med tonvikt på teoretiska och metodologiska aspekter. Stor vikt läggs vid retorikens betydelse.

Om författarna
Olof Holm är fil.dr och docent och verksam vid Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet.