Bläddra

Svenska för invandrare m fl. Trumfkorten 100

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
Köp här

Svenska för invandrare m fl. Trumfkorten 100

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
Köp här
Svenska för invandrare m fl. Trumfkorten 100 i ett nötskal. Trumfkorten 100 har en helt ny modell för inlärning av talspråk och övning av hörförståelse. Digitala läromedel har sedan länge övat främmande språk genom individuellt arbete med snabb feedback. Trumfkorten 100 tar detta ett steg längre. Programmet utgår från tanken att tal är den huvudsakliga metoden att lära sig språk. Detta vet vi är fallet då vi ju lär oss grunderna i vårt eget modersmål genom talspråk. Vid den inlärning som äger rum i skolan är det givetvis fråga om en annan slags process, men ny teknologi gör det möjligt att använda ljud, bild och användarens egen aktivitet på ett nyskapande sätt, som naturligvis även fungerar vid inlärning av främmande språk. I Trumfkorten 100-programmet övas hörförståelse och ordinlärning just genom att användaren löser uppgifter på datorskärmen på basis av det han eller hon hör och får omedelbar feedback som minskar risken för felinlärning. Kan levereras i all tänkbara former till och med på våra servrar.