Bläddra

Talking English 4 Lärarpärm

Kategorier: Språk och lingvistik

Talking English 4 Lärarpärm

Kategorier: Språk och lingvistik
Med Talking English-metoden får eleverna utvecklas i sin egen takt till att vilja och våga tala engelska, att uttrycka sina åsikter såväl muntligt som skriftligt. Talking English bygger till stor del på inlärning genom kommunikation. Eleverna arbetar med att diskutera, analysera, undersöka, fantisera och skapa egna frågeställningar. Stor vikt läggs vid att eleverna är aktiva större delen av tiden och att de får använda sin fantasi och kreativitet så mycket som möjligt. Talking English 4 vänder sig till elever som har haft engelska 1–3 år, oavsett vilket läromedel man då använt. De elever som har arbetat med Talking English 1–3, känner igen de tre delarna Phrases, Word Box och Rhymes & Songs. I Talking English 4 utökas innehållet med sammanhängande texter och textbearbetning, grammatiska övningar, Topics och Short Stories. Talking English 5 och Talking English 6 är i första hand avsedda för elever som tidigare haft Talking English 4 respektive 5, men materialet kan användas av alla elever som nått motsvarande kunskapsnivå efter dessa skolår. Komponenter Talking English omfattar för varje årskurs elevboken Practical English och en lärarpärm. Lärarpärm I lärarpärmens handledning presenteras grundtankarna bakom Talking English-metoden. Dessutom innehåller pärmen: Beskrivning av modeller och arbetssätt för de olika delar som ingår i Talking English Lektionsplaneringar Kopieringsunderlag för diagnoser, utvärdering och utvecklingsschema Kopieringsunderlag med bildkort till Word Box (år 4 och 5) CD-skivor: Åk 4 - 1 CD med alla elevbokstexter och 1 CD med sånger från den medföljande boken Action Songs. Åk 5 - 1 CD med alla elevbokstexter, 1 CD med hörövningar till diagnoserna och CD med rappar från den medföljande boken Really Rapt. Åk 6 - 2 CD med alla elevbokstexter och 1 CD med hörövningar till diagnoserna.