Bläddra

Tapas 4 Lärar-cd

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Tapas 4 Lärar-cd

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Flexibelt läromedel medförmågorna i fokus

Alla elevböcker i Tapas är allt-i-ett-böcker där eleverna får möta olika typer av texter och stildrag. De får även möta olika livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser.

Varje kapitel i elevboken inleds med att synliggöra syftet med uppgiften. Kontinuerliga och tydliga utvärderingar och återkopplingar görs sist i kapitlen. Till varje kapitel finns arbetsblad med övningar, användbara fraser, spel och mycket mer.