Bläddra

Upptäck och undersök 1 Pärm

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Upptäck och undersök 1 Pärm

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

"Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten" står det i läroplanen. Därför är barnens egna frågor om hur, var och varför utgångspunkten för pärmen. Pärmen innehåller övningar och undersökningar om ljud, leksaker och rörelse, växter, du och jag, magnetkraft, flyta och sjunka, djur, luft och vatten, väder, jord och stenar, elektricitet, ljus, kretslopp i naturen och värme. Pärmen kan användas för sig själv eller samordnat med ämnen på Trädet. För samordnat arbete behövs pärmen Aktiv Förskola i läroplanen, där register på de olika ämnena finns.

Innehåll: lärarsidor med bakgrund och stöd, aktivitetssidor för planering och genomförande av barnen själva, 14 olika undersökningsområden och 80 övningar.