Bläddra

Vägtransport av farligt gods : tanktransport

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Transportindustri
Köp här

Vägtransport av farligt gods : tanktransport

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Transportindustri
Köp här
Den här boken ger grundläggande kunskap om hur man skyddar sig själv och andra mot de risker som finns i samband med tanktransporter. Handboken vänder sig främst till de som ska utbilda sig till förare av tankfordon och som tidigare genomgått en grundutbildning för styckegodstransporter, transport av explosiva, radioaktiva ämnen och föremål. I boken beskrivs innehållet i utbildningen, lagar och föreskrifter samt bakgrund till bestämmelserna på området. Boken är ett komplement till Handbok för vägtransport av farligt gods - styckegodstransporter.