Bläddra

Vård och skola utan konsumentmakt – En studie av skollagskommitténs försla

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Vård och skola utan konsumentmakt – En studie av skollagskommitténs försla

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

I slutet av 1990-talet införde regering och riksdag flera "stopplagar" i syfte att förbjuda fler vinstdrivna privata aktörer inom välfärdssektorn. De lagarna har nu tagits bort. Förbud mot vinstdrivna företag tycks inte längre stå på statsmaktens dagordning. Men har tongångarna mot privata aktörer förändrats?

I denna rapport granskas regeringens hållning till mångfald i skola och sjukvård. Frågor om individens roll, om mångfaldens problem, om vilka drivkrafter som stimuleras och om man är beredd att flytta makt från politiker - som producentansvariga - till medborgarna - som konsumenter.

De aktuella och för välfärdens utveckling viktiga utredningarna om ny skollag och ändrad hälso- och sjukvårdslag uppvisar förvånansvärt stora likheter i sättet att hantera värdefrågor som dessa. Där framgår att statsmakten avser att stärka centralstyrningen och begränsa mångfalden, men att det kommer att ske via nya, mer subtila metoder. De nya aktörerna tvingas bli så lika de offentliga enheterna som möjligt. Alternativen tillåts existera, men deras möjlighet att vara reella alternativ begränsas. Därmed upphör på sikt deras existensberättigande och de kan förväntas tyna bort i tysthet.

Läs boken online här-> (PDF)