Bläddra

Vårdens skilda världar – vision och verklighet i Region Skåne

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Vårdens skilda världar – vision och verklighet i Region Skåne

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Två motstridiga perspektiv finns i synen på sjukvården. Personalen pekar på allvarliga brister medan politikerna lyfter fram verksamhetens ljuspunkter. Mellan de två perspektiven finns en djup klyfta som försvårar dialog och konstruktivt tänkande. I denna rapport ställs vårdens skilda världar mot varandra, med fokus på Region Skåne. Den övergripande frågan är om den nya skånska regionens borgerliga ledning är framgångsrik i arbetet med att förnya och förbättra vården, eller om de bara förvaltar en gammal och illa fungerande struktur.

Läs boken online (PDF-format)