Bläddra

Veckans bokstav Elevblock

Kategorier: Språk och lingvistik

Veckans bokstav Elevblock

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Boken Skrivläxa innehåller 33 skrivläxor för arbetet med bokstäver och ljud i den första läs- och skrivinlärningen.
De första läxorna består endast av att skriva ord som passar till bild. Lite längre fram i boken finns plats för att skriva en mening och i slutet kan barnen skriva en hel berättelse. Det finns en text till den vuxne som är med vid hemläxan. I den texten är alla bilder uppräknade för att även den som är osäker på det svenska språket ska få hjälp med benämningen. Avsikten med att ha skrivläxa är både att barnen ska få träna och att de vuxna där hemma ska få en uppfattning om vad man arbetar med i skolan.

I serien ingår:
• Leta ljud
• Läs och skriv
• Skrivläxa