Bläddra

Veckans bokstav Elevblock

Kategorier: Språk och lingvistik

Veckans bokstav Elevblock

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Med Veckans bokstav får alla en möjlighet att lära känna alfabetets bokstäver på djupet. Materialet är utformat så att eleven arbetar grundligt med varje bokstav genom att bland annat öva på ljudanalys, spåra bokstavens form och hitta den gömd bland andra bokstäver. Målet är att eleven ska befästa den grund – kopplingen mellan ljud och form – som är så viktig att behärska för att kunna avkoda ett ord som man inte känner igen som ordbild. Elevbok i storformat Varje elev har sitt eget Veckans bokstav-block. Det innehåller 29 blad – ett för varje bokstav i alfabetet. Bladen är perforerade i överkanten för att lätt kunna rivas ur. När eleven har rivit ur bladet, viker och häftar han eller hon ihop det till en bokstavsbok. Varje sådan vikbok består av 8 numrerade sidor, och på varje sida finns en eller två typer av arbetsuppgifter. Varje sida har sitt speciella syfte som återkommer från bok till bok, men övningarna är utformade på olika sätt för att ge eleven stimulerande omväxling. Barnen arbetar självständigt med uppgifterna i respektive vikbok efter det att läraren har introducerat aktuell bokstav. Uppgifter med ljudanalys är genomgående konstruerade så att eleven ska kunna lösa dem även om hon eller han ännu inte är bekant med alla bokstäverna i det aktuella ordet. Bokstäverna i Veckans bokstav ligger i alfabetisk ordning, men varje lärare väljer i vilken ordning barnen ska arbeta med dem. I lärarpärmen finns dock ett förslag till inlärningsgång som varmt rekommenderas.