Bläddra

Veckans Ord Start – Årskurs F – 6

Kategorier: Språk och lingvistik

Veckans Ord Start – Årskurs F – 6

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Veckans Ord Start är anpassad för elever som befinner sig i den tidiga fasen i sin läs- och skrivinlärning – i förskoleklassen eller i årskurs 1. Eleverna möter därför inga stavningsregler eller svåra ord. De möter enkla ljudenliga ord som de känner igen från sin vardag, så att de kan använda sig av sin egen förförståelse. Veckans Ord Start kan användas både i skolan och som hemläxa. Uppslagen följer ett fast mönster som eleverna snabbt blir vana vid. Alla ord konkretiseras genom tydliga illustrationer. Detta underlättar förståelsen av ordens betydelse. Att illustrationerna dessutom är färgglada och humoristiska gör arbetet med uppgifterna extra stimulerande. Varje kapitel/uppslag presenterar fyra ord som eleverna får läsa och skriva flera gånger i varierande uppgifter. På vänstersidorna övas endast de fyra nya orden, men på högersidorna får eleverna också repetera ord från tidigare kapitel. Det är därför en fördel om eleverna arbetar med kapitlen i bokens ordningsföljd.