Bläddra

Veckans Ord Start – Kortlåda

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Veckans Ord Start – Kortlåda

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Med Veckans ord Start Kortlåda övar eleverna på enkla ljudenliga ord på ett spännande och annorlunda sätt. Korten är anpassade till elever som befinner sig i den tidiga fasen i sin läs- och skrivinlärning. Eleverna möter ord som de känner igen från sin egen vardag. Kortlådan fungerar som utgångspunkt för en rad olika och varierande aktiviteter och spel som kan utföras individuellt, i par eller grupp: klappa stavelser, lyssna ut ljud, stava och skriva ord, hitta rimord, sätta samman ord och bilda och göra nya ord. Kortlådan passar bra när klassen arbetar i olika stationer. Veckans ord Start Kortlåda innehåller: • 60 bildkort • 60 ordkort med gemena bokstäver • 60 ordkort med versala bokstäver • 4 x 29 bokstavskort med gemena bokstäver • 4 x 29 bokstavskort med versala bokstäver • Lärarhandledning med förslag till varierande aktiviteter. Ordkorten och bildkorten motsvarar orden och illustrationerna som eleverna möter i boken Veckans ord Start.