Bläddra

Verktygslära

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Verktygslära

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Ett basläromedel för faktainhämtning inom fordonsprogrammet. Verktygslära ingår i serien FORDONSTEKNIK.
Faktaboken behandlar handverktyg, maskiner och annan verkstadsutrustning samt provningsinstrument för fordon.
Arbetsuppgifterna i slutet av faktaboken kan även erhållas i ett separat häfte.