Bläddra

Wings Mini 7, Cd

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Wings Mini 7, Cd

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här
En del elever behöver ett lättare material i engelska under de sista åren i grundskolan. För dem finns Wings Mini. Här kan de arbeta med siktet inställt på att klara miniminivån för betyget Godkänd i år 9.

Wings Mini kännetecknas av tydlighet och konkretion. Grammatikkursen begränsas till några grundläggande moment som tränas på ett enkelt och handfast sätt.

Eleverna arbetar i en elevbok per år. Den är helt i färg och avsedd för förbrukning.

Wings Mini ger eleverna möjlighet att själva påverka sin kurs och inbjuder dem att fundera över hur de bär sig åt när de lär sig.

Wings Mini och ”Stora Wings”
Wings Mini är ett komplett, fristående läromedel, men innehåll och uppläggning har utformats för att underlätta byte till Base Book och Activity Book (se presentationen av Wings).

Mini 7
Wings Mini 7 presenterar och övar centrala ord och fraser inom fyra ämnesområden (kläder, mat, hus och hem, stad och trafik).

Korten i Wings 7 Card Games kan användas som förstärkning. (Se separat presentation.)

Mini 8
Wings Mini 8 lägger tyngdpunkten på hörförståelse. Varje sektion inleds med radioprogrammet Morning Mix.

Mini 9
Wings Mini 9 fokuserar på läsning av olika slags texter, både längre skönlitterära berättelser och sakprosa. I början av varje sektion väljer eleverna olika sätt att träna upp sin läsförmåga.

Nytt i Wings Mini 9 är några sidor med grundläggande grammatik i uppslagsdelen baktill i boken.

Lärarhandledningen
De fylliga lärarhandledningarna inleds med en beskrivning av tankarna bakom uppläggningen av Wings Mini och resonemang om ordinlärning och hörförståelseträning. Därefter följer konkreta, metodiska tips till varje sektion och extra övningar på kopieringsunderlag. För Wings Mini 8 och 9 finns också prov till några av bokens sektioner.

Revidering
Wings Mini 7–9 är nu reviderad och ansluter till de reviderade versionerna av Base Book och Activity Book.

NYHET!
Inspelningar
Till den reviderade versionen av Wings Mini finns inspelningar på lärar-cd för användning i klassrummet. För att underlätta för eleverna att arbeta på egen hand finns till varje bok ”valbara” texter och övningar på en elev-cd.