Bläddra

Att arbeta med skönlitteratur i skolan – – praktik och teori

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Att arbeta med skönlitteratur i skolan – – praktik och teori

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Vad läser man för skönlitteratur i grundskolans senare år och i gymnasieskolan? Vem bestämmer valet och hur utvärderar man resultatet? Hur lägger lärarna upp litteratursamtal och annan behandling av det lästa? Vad vill lärarna uppnå och vad uppnår man verkligen? Hur viktig är lärarrollen? Vilken betydelse har litteraturläsning för elevernas personliga utveckling och för deras färdigheter?

I denna bok presenterar författarna hur engagerade svensklärare arbetar med läsning av skönlitteratur i grundskolans senare år och i gymnasieskolan. Genom det positiva urvalet av informanter har författarna velat spegla det aktuella läget i klasser med engagerade och medvetna lärare, med andra ord ger de en bild av vad som är möjligt att göra med goda förutsättningar. Lärarnas berättelser ses mot bakgrund av skolutveckling, forskning och debatt under de senaste årtiondena och varvas med författarnas insiktsfulla kommentarer och pedagogiska vägledning kring litteraturläsning i skolan.

Boken vänder sig främst till lärarstuderande och lärarutbildare i svenska vid universitet och högskolor samt till verksamma svensklärare och skolledare.