Bläddra

Att lyckas – 10-pack – – trots koncentrationssvårigheter

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Att lyckas – 10-pack – – trots koncentrationssvårigheter

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
För barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser kan vardagen innebära problem. Det kan handla om struktur och att finna ordning i vardagen hemma och i skolan. Att planera skoluppgifter, hinna till skolan i tid men också kamratrelationer och fritidsaktiviteter kan vara svåra att klara av. Med hjälp av det här häftet som underlag kan vuxna, t.ex. lärare och/eller föräldrar, samtala om kamratrelationer, skolarbete och förändring. Häftet är personligt för varje elev med utrymme för egna anteckningar och är lämpligt att användas i anslutning till utvecklingssamtal, åtgärdsprogram och elevvårdskonferenser. Läs också boken Att se möjligheter i svårigheter (art.nr 31638), Studentlitteratur, 2007.