Bläddra

Echo 6 Short Stories Elevbok Interaktiv Plus

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Echo 6 Short Stories Elevbok Interaktiv Plus

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
För att få tillgång till den interaktiva boken aktiverar du din kod på www.nok.se/aktivera
Nästa steg är att ladda ner läsaren N&K Läromedel via App Store eller på www.nok.se
Aktiverade böcker är tillgängliga via personlig inloggning på alla dina enheter och plattformar, dock endast på en enhet i taget. Boken är tillgänglig offline under abonnemangstiden. Internetuppkoppling krävs för inloggning online samt för att komma åt onlinematerial såsom filmer, webbövningar m.m.

Tekniska krav:
PC : Windows 7, Windows 8 (i Desktop mode)
Mac: OSX 10.7 och framåt
iPad/iPhone: iOS 7 och framåt

Short Stories är Echos skönlitterära del och innehåller utvalda noveller från hela världen. De innehåller: hela den tryckta boken med alla instruktioner och texter inlästa med olika engelska accenter, interaktiv ordförråds- och grammatikträning, facit till böckernas uppgifter anteckningsfunktion, sparfunktion och möjlighet till större text för elever som behöver.